Update 12-01-2021

Nieuwe lockdown: pedicures moeten opnieuw sluiten

Volgens verwachting was de boodschap van de persconferentie gisteren dat de totale lockdown met in ieder geval 3 weken wordt verlengd. Ten minste tot en met 9 februari hebben we te maken met de lockdown zoals die nu is. Er verandert dus niks voor wat betreft de zorg zoals hieronder al beschreven.

Waar we nadrukkelijk niet op hoopten is toch waarheid geworden: een nieuwe zware lockdown is een feit. Mark Rutte kondigde op maandagavond 14 december aan dat contactberoepen weer op slot gaan vanaf 15 december 2020 t/m 19 januari 2021. Pedicurepraktijken moeten dus helaas opnieuw sluiten. ProVoet vindt het verantwoord om medisch noodzakelijke voetzorg vanaf 15 december 'gewoon' door te laten gaan, net zoals dat afgelopen voorjaar het geval was. Hierover hebben we de ministeries opnieuw bericht en we hebben inmiddels de toezegging ontvangen (ondanks dat we hier nog niet officieel genoemd worden).

Dat medisch noodzakelijke voetzorg tijdens de eerste lockdown door mocht gaan, werd bereikt na hard lobbyen. We kregen daardoor een uitzondering in de 'Model noodverordening' van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

Het verrichten van uitsluitend medisch noodzakelijke voetzorg door medisch pedicures* valt niet onder ‘inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend’ (artikel 2.3 lid 1 onder g), noch onder het verbod op het uitoefenen van contactberoepen (artikel 2.4). Het verbod op het uitoefenen van contactberoepen geldt volgens het tweede lid niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.

*We spreken van medisch pedicures, maar bovenstaande gold afgelopen voorjaar óók voor andere KRP-geregistreerden, dus ook voor pedicures met een aantekening DV/RV. 

Huidige situatie medisch noodzakelijke voetzorg
Inmiddels is sinds 1 december jl. de tijdelijke coronawet van kracht. De coronawet vervangt de Model noodverordening, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Deze nieuwe lockdown vroeg dus opnieuw om juridische bevestiging voor medisch pedicures én overige KRP-geregistreerden, om medisch noodzakelijke voetzorg te mogen verlenen. Inmiddels hebben we de toezegging van de overheid ontvangen en achten wij het verantwoord om ook vanaf 15 december medisch noodzakelijke voetzorg te verlenen, volgens de regels van afgelopen voorjaar.

Bron: Provoet